Finansiell kalender

februari 20 2020
Bokslutskommuniké 2019
april 16 2020
Årsstämma

hålls i Stockholm

augusti 13 2020
Delårsrapport H1 2020
februari 18 2021
Bokslutskommuniké 2020

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.