Styrelse & revisor

Per Berggren Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2009.

Född 1968.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i AB Alphace Coaching & Education och Pricka AB. Styrelseledamot i Industrikomponenter AB, Aktiebolaget Elrond Komponent, Cellab Nordia AB, Cedergruppen AB, och Loek Fastigheter AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Vixar AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i ComAround Scandinavia Aktiebolag, GB Verkstads & Industrivaror Aktiebolag, Narva Scandinavia AB, Industrikomponenter Aktiebolag och Aktiebolaget Elrond Komponent. Styrelseledamot i Kunskapscompaniet Ankaret Aktiebolag, KFAB Sverige AB, Kunskapskompaniet Gymnasium KCGY AB och Air Target Sweden Aktiebolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 2 976 329 indirekt genom bolag.

Övrigt: Per Berggren är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare.

Johan Steene Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2012. Verkställande direktör sedan 2009.

Född 1973.

Utbildning: Civ. Ing. KTH Maskinteknik.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Air Target Sweden Aktiebolag, Industrikomponenter Aktiebolag, GB Verkstads & Industrivaror Aktiebolag, Aktiebolaget Elrond Komponent, Stans & Press Industriservice i Olofström Aktiebolag, Narva Scandinavia AB, Grimstorps Byggkomponenter AB, KFAB Sverige AB och Cellab Nordia AB. Styrelseledamot i Stans & Press i Blomstermåla AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Aktieinnehav i Teqnion: 926 776.

Övrigt: Johan Steene är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Erik Surén Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2006. Vice verkställande direktör sedan 2017.

Född 1971.

Utbildning: Gymnasial utbildning samt utbildningar försäljning och marknadsföring.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Air Target Sweden Aktiebolag, Stans & Press i Olofström Aktiebolag, GB Verkstads & Industrivaror Aktiebolag, Aktiebolaget Elrond Komponent, Stans & Press Industriservice i Olofström Aktiebolag, Narva Scandinavia AB, Stans & Press i Blomstermåla AB och Cellab Nordia AB. Extern verkställande direktör i Industrikomponenter Aktiebolag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Industrikomponenter Aktiebolag och KFAB Sverige AB.

Aktieinnehav i Teqnion: 1 160 248.

Övrigt: Erik Surén är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jonas Häggqvist Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2006.

Född 1973.

Utbildning: Magisterexamen Energiteknik.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i GB Verkstads & Industrivaror Aktiebolag, Grimstorps Byggkomponenter AB och KFAB Sverige AB.

Övriga pågående uppdrag: Medgrundare och verkställande direktör COLIVE AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Industrikomponenter Aktiebolag och Aktiebolaget Elrond Komponent.

Aktieinnehav i Teqnion: 943 468.

Övrigt: Jonas Häggqvist är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare.

Carl-Johan Ahlström Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2009.

Född 1969.

Utbildning: Ekonomi och marknadsföring Cours Commerciaux de Genève.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Vixar AB och Cedergruppen AB. Styrelseledamot i Tripod Energy AB, AB Alphace Coaching & Education, Loek Fastigheter AB och Pricka AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i PayEx Sverige AB, PayEx Holding AB, PayEx Credit AB (av Finansinspektionen auktoriserat kreditmarknadsbolag), Kunskapscompaniet Ankaret Aktiebolag, Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB, Industrikomponenter Aktiebolag, Aktiebolaget Elrond Komponent, Eco2 Energy Europe AB.

Aktieinnehav i Teqnion: 2 976 329 indirekt genom bolag.

Övrigt: Carl-Johan Ahlström är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare.

Sigrun Hjelmqvist Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019.

Född 1956.

Utbildning: Civ.Ing, Tekn.Lic KTH Teknisk Fysik.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Facesso AB. Styrelseledamot i Addnode Group Aktiebolag (publ), Eolus Vind Aktiebolag (publ), Edgeware AB (publ), Ragn-Sellsföretagen AB, IGOT AB och Transcendent Group AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i ALMI Stockholm Investeringsfond AB, ALMI Invest Östra Mellansverige AB, ALMI Invest Stockholm AB, Addnode Group AB (publ), Fouriertransform AB, Nordic Iron Ore AB och Facesso AB. Styrelseledamot i Saminvest AB, Nordic Iron Ore AB, Silex Microsystems AB, Clavister AB, Danmarks Tekniske Universitet DTU och Bluetest Aktiebolag.

Aktieinnehav i Teqnion: 2 500.

Övrigt: Sigrun Hjelmqvist är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Mikael Rockhammar Styrelsesuppleant

Styrelsesuppleant sedan 2009.

Född 1971.

Utbildning: Elektroingenjörsutbildning.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Industrikomponenter Aktiebolag, Narva Scandinavia AB, Vredet Estate AB, Hammarudden Finans AB och Rockefellow Invest AB. Extern verkställande direktör i Aktiebolaget Elrond Komponent. Styrelsesuppleant i Storebro Energy Systems AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Industrikomponenter Aktiebolag, Aktiebolaget Elrond Komponent och MEMREP AB.

Aktieinnehav i Teqnion: 50 000 direkt och 568 900 indirekt genom bolag.

Övrigt: Mikael Rockhammar är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Revisor

Peter Åsheim Revisor

Allians Revision & Redovisning AB

Auktoriserade revisorn Peter Åsheim är huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.