Ledning

Johan Steene VD

Verkställande direktör sedan 2009. Styrelseledamot sedan 2012.

Född 1973.

Utbildning: Civ. Ing. KTH Maskinteknik.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Air Target Sweden Aktiebolag, Industrikomponenter Aktiebolag, GB Verkstads & Industrivaror Aktiebolag, Aktiebolaget Elrond Komponent, Stans & Press Industriservice i Olofström Aktiebolag, Narva Scandinavia AB, Grimstorps Byggkomponenter AB, KFAB Sverige AB och Cellab Nordia AB. Styrelseledamot i Stans & Press i Blomstermåla AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Aktieinnehav i Teqnion: 926 776.

Övrigt: Johan Steene är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Erik Surén Vice VD

Vice verkställande direktör sedan 2017. Styrelseledamot sedan 2006.

Född 1971.

Utbildning: Gymnasial utbildning samt utbildningar försäljning och marknadsföring.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Air Target Sweden Aktiebolag, Stans & Press i Olofström Aktiebolag, GB Verkstads & Industrivaror Aktiebolag, Aktiebolaget Elrond Komponent, Stans & Press Industriservice i Olofström Aktiebolag, Narva Scandinavia AB, Stans & Press i Blomstermåla AB och Cellab Nordia AB. Extern verkställande direktör i Industrikomponenter Aktiebolag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Industrikomponenter Aktiebolag och KFAB Sverige AB.

Aktieinnehav i Teqnion: 1 160 248.

Övrigt: Erik Surén är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Maria Johansson CFO

CFO sedan 2010.

Född 1976.

Utbildning: Diplomerad Controller, Ekonomikurser.

Andra pågående uppdrag: Extern firmatecknare i Air Target Sweden Aktiebolag, Industrikomponenter Aktiebolag, Stans & Press i Olofström Aktiebolag, GB Verkstads & Industrivaror Aktiebolag, Aktiebolaget Elrond Komponent, Stans & Press Industriservice i Olofström Aktiebolag, Narva Scandinavia AB, Stans & Press i Blomstermåla AB, Grimstorps Byggkomponenter AB, KFAB Sverige AB, Cellab Nordia AB och TQ Sweden AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Aktieinnehav i Teqnion: 27 196.

Anna-Karin Karlsson CSO

CSO, (Chief Security Officer) sedan 2018.

Född 1973.

Utbildning: Ingenjör, KTH Maskinteknik

Bakgrund: Bland annat Styrelseledamot i Teqnion AB, Utvecklings och produktionschef på Northcone AB och Utvecklingschef på Alfa Laval AB.

Aktieinnehav i Teqnion: 3 000.

Mona Klein COO

COO, (Chief Operating Officer) sedan 2018.

Född 1973.

Utbildning: Civ. Ing, LTH Kemiteknik

Bakgrund: Bland annat Projektkontorschef och Konstruktionschef nyutveckling på Alfa Laval AB, Produktchef och Projektledare på Gambro Renal Products.

Aktieinnehav i Teqnion: 46 296.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.