Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma torsdagen den 10 januari 2019.

Teqnion höll extra bolagsstämma torsdagen den 10 januari 2019 klockan 17:20 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.

Kallelse till extra bolagsstämma

Bolagsordning

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.