Bolagsstämmor

Årsstämma den 3 april 2019

Teqnion höll årsstämma onsdagen den 3 april 2019 klockan 17:19 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2018

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.