Ägare

De tio största aktieägarna per 2019-04-03.

Ägare Antal aktier Andel av
kapital/röster
Vixar AB1 5 952 658 36,9%
Creades 1 250 000 7,75%
Erik Surén 1 160 248 7,19%
Jonas Häggqvist 943 468 5,85%
Johan Steene       926 776 5,75%
Investment AB Spiltan 804 100 4,99%
Ingegerd Häggqvist 777 152 4,82%
Consensus Asset Management (publ) 625 000 3,87%
Rockefellow Invest AB2 568 900 3,53%
Kent Söderberg 408 828 2,53%
Summa 10 största ägare 13 417 130 83,13%
Övriga ägare 2 712 580 16,82%
Totalt  16 129 710 100,00%

1 Vixar AB ägs till 50 procent av Per Berggren och till 50 procent av Carl-Johan Ahlström.
2 Rockefellow Invest AB ägs till 100 procent av Mikael Rockhammar.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.