Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 4 april 2019.

Handelsinformation

Aktien

ISIN: SE0012308088
Kortnamn: TEQ

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden. De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.